kontakt@tujestbug.pl

Szkolenie Rest-Api dla początkujących z wykorzystaniem języka Java

Obecnie z względu na swoją popularność Selenium stało się podstawowym narzędziem w automatyzacji testów dla szeroko pojętej społeczności testerskiej. Jest ono stosunkowo proste w wykorzystaniu, a implementacja modelu POM pozwala na jego efektywne stosowanie.

Niestety Selenium ma też swoje ograniczenia jak podatność na delikatne zmiany interfejsu graficznego, czas wykonywania testów czy szeroko pojęta stabilność rozwiązania. Posiada ono również ograniczenia każdej przeglądarki jak np. brak możliwości przesłania wadliwych danych do serwera w celu weryfikacji walidacji informacji od użytkownika.

Rozwiązaniem dla powyższych problemów jest pominięcie warstwy graficznej aplikacji i wykonywanie tzw. ‘strzałów’ bezpośrednio do ‘backendu’, co pozwala zaoszczędzić czas i zrealizować dotychczas niemożliwe scenariusze testowe. Do takich celów służy m.in. biblioteka RestAssured oraz narzędzie Postman. Oba te rozwiązania zostaną w przystępny sposób przedstawione uczestnikom tego szkolenia.

Harmonogram szkolenia

Czas trwania szkolenia 2 dni po 8 godzin dziennie (16 godzin)

Plan szkolenia

 1. Wprowadzenie do rest-api przy użyciu narzędzia Postman
 2. Zapoznanie uczestników z biblioteką rest assured
 3. Pisanie testów w restassured za pomocą adnotacji BDD (given, when, then)
 4. Realizacja zadań przy użyciu rzeczywistych aplikacji webowych
 5. Rodzaje żądań i sprawdzanie odpowiedzi przy użyciu obiektów Request/Response – Specification z biblioteki RestAssured
 6. Serializacja i deserializacja obiektów JSON na przykładach
 7. Omówienie lomboka i adnotacji Jacksonowych
 8. Authentykacja i Authoryzacja
 9. Zarządzanie ciastkami w sesji
 10. Tworzenie frameworka testowego z wykorzystaniem wiedzy z kursu na realnej aplikacji webowej

Czego dowiesz się z szkolenia?

 1. Czym jest Rest Api i jak można się z nim komunikować
 2. Jak efektywnie pisać testy weryfikujące tzw. ‘backend’ aplikacji webowej
 3. Czym jest POjO i w jaki sposób ułatwia pisanie testów
 4. Czym jest Autentykacja i Autoryzacja i jak wygląda proces logowania w zależności od wykorzystywanej technologii w projekcie
 5. Jak utworzyć framework testowy do wykonywania testów typu Rest-Api dla dowolnej aplikacji Webowej