kontakt@tujestbug.pl

Zbliżające się wydarzenia

biały napis Api na szarym tle

Opis szkolenia

Szkolenie z testowania Rest Api dla początkujących ma na celu przeprowadzenie uczestników od początku przez proces identyfikacji scenariuszy testowych poprzez techniki służące do komunikacji z tzw. ‘backendem’ do samodzielnego utworzenia frameworka do realizacji automatycznych testów rest api z wykorzystaniem biblioteki RestAssured i języka programowania Java. Dodatkowym elementem szkolenia będzie wykorzystanie postmana, który lepiej pozwoli zrozumieć odbywającą się komunikację pomiędzy przeglądarką a serwerem.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do osób, które pragną rozszerzyć zakres swoich testów automatycznych o testy API lub chcą skupić się na tworzeniu stabilnych, miarodajnych scenariuszy testowych dla swoich aplikacji webowych.

Masz pytania? Napisz!

kontakt@tujestbug.pl